ES projektas

A. Projektą įgyvendina Kavolio individuali įmonė

AEI gamybos pajėgumų įrengimas A. Kavolio individualiai įmonei

AEI elektros energijos dalis, palyginti su bendru galutiniu Lietuvos elektros energijos suvartojimu, yra 28,10 % (2021 m.), o iki 2030 m. bus pasiekta 50 %. Šiuo projektu sprendžiamos šios pagrindinės problemos: klimato kaita, energijos tiekimo patikimumas ir saugumas, priklausomybė nuo importuojamo kuro ir energijos, į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

2022 m. elektros energijos kaina padidėjo 71,9 %, o bendrovės gamybos apimtys išaugo, todėl padidėjo energijos poreikis. Įrengdama saulės elektrines, bendrovė prisidės prie AEI elektros energijos dalies didinimo, pramonės sektoriaus taršos mažinimo ir gamybos metu daromos žalos aplinkai mažinimo. Projekto tikslas - padidinti AEI gamybos dalį galutiniame energijos suvartojime. Projekto veiklos apima atsinaujinančių energijos išteklių (toliau - AEI) diegimo pramonės įmonėse Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose skatinimą. Įgyvendinant projektą bus įrengta 328,82 kW galios saulės elektrinė. Saulės elektrinė per metus pagamins 286 MWh elektros energijos.

Projekto tikslas – padidinti AEI gamybos dalį galutiniame energijos suvartojime.

Projekto veikla – atsinaujinančių energijos išteklių (toliau - AEI) diegimo skatinimas pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose).

Projekto rezultatas – įgyvendinus projektą bus įrengta 328,82 kW saulės elektrinė. Saulės elektrinė per metus pagamins 286 MWh elektros energijos.

Trukmė

03/2023 - 07/2025

Projekto vertė

221.781,87 EUR

ES finansavimas

150.811,67 EUR